Местности

КРИЧИМ

Там, където Пловдивско-Пазарджишкото поле среща първите склонове на Родопите, където равнината среща за пръв път планината и където небето започва да се усеща по-ниско и някак достижимо. Там се издига китният Кричим. Като част от Родопската яка, Кричим съчетава в себе си всички особености на междинното местоположение – градът е разположен в самото подножие на Родопите, докато останата част от Общината се простира върху хълмистите севернородопски възвишения.

Това е важната предпоставка, която създава и толкова благоприятните условия не само за стопанство, но и за всичко съпътстващо живота, а и за самия живот. Кричим е един от онези малки и красиви български градове, в които винаги може да запълниш незаета ниша във всяка сфера, където можеш да докажеш, че хубавите неща не е задължително да се случват в големите и пренаселени центрове. Това е Кричим – бижуто в подножието на великата планина, което местните трудно биха заменили, а на гостите понякога трудно им се тръгва.

Почвите около Кричим отдавна са създали свое име и отношение към даровете, които раждат. Голяма част от обработваемата земя е насадена с лозя, овощни и зеленчукови насаждения, а близостта до втория по големина български град – Пловдив, ги прави още по-привлекателни за инвестиции от всякакъв род. Родопската яка дава едни от най-вкусните български плодове, част от които са и градините, родили тайнствената ябълка, от която се създава Healty.

Прорязан на две от река Въча, Кричим още от хилядолетия става примамлив със своето местоположение и така някъде между IV и VI век там възниква първият организиран живот – две ранновизантийски крепости, разположени на двата бряга на реката. Там те стратегически пазели постъпите към планината, навярно предусещайки и бъдещите ябълкови градини, които още от древността трябвало да пазят.

Но щом споменахме река Въча, която разделя Кричим на два бряга и може би е една от главните причини за някогашното населяване на тази територия, няма как да не споменем язовирите Кричим и Въча – известен със старото си име „Антонивановци“. Намиращ се по протежението на реката, на 10 километра от града, язовирът освен за производство на електроенергия е един от основните напоители на нашите плодородни градини. А гледката, която ще се открие пред вас при поглед към язовирите и заобикалящите го планини, ще накара ако не дъха ви да спре, то поне да притихнете в няколкоминутно съзерцание.

Производител на директен сок Healty